Renovasjonsgebyr

Standardabonnement, pris pr. abonnement pr. år (pris u/mva) kr. 3 685,-
Abonnentar kan gå saman om felles behaldarar, og dermed få redusert gebyr.

Krav for å inngå delingsavtale er at eigedomane er naboar, eller ligg innanfor rimeleg avstand (300-500 m). Hovudregelen er at dersom ein skal ha fråtrekk for kompost samstundes som ein deler, er det eit krav at begge abonnentane komposterer. Ved deling av behaldarar kan det ikkje delast mellom så mange bueiningar at volumet vert for lite i høve til behovet. Dette vert vurdert av NoMil i kvart tilfelle.  Fritidsabonnement - kategori 1 (høg sats) - 50% av standard gebyr - (pris u/mva)  

Les meir på Nomil.no