Slamgebyr for 2018

 
Slamgebyr Pris utan moms Pris med moms
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 2. år 1231,- 1539,-
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 4. år 615,50 769,-
Tank over 4,5 m³,pris pr m³ (2. kvart år) 279,- 349,-
Tette tankar tøming kvart år 3100,- 3875,-
Tett tank pr m³ (tank over 4.5 m³) 670,- 837,50
Ekstratøming, tank inntil 4.5 m³ (tankar som har årleg tøming), årleg gebyr 1381,- 1726,-
Ekstratøming tank over 4,5 m³, pris pr m³, årleg gebyr 279,- 349,-

 

Min tank, oversikt på Norva24