Slamgebyr for 2019

 
Slamgebyr Pris utan moms Pris med moms
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 2. år 1259,- 1574,-
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 4. år 629,50 787,-
Tette tankar, årleg tøming 3171,- 3964,-
Tette tankar, tøming 2. kvart år 1585,50 1982,-
Tette tankar, tøming 3. kvart år 1057,- 1321,-
Tette tankar, tøming 4. kvart år 792,75 991,-
Tett tank pr. m3 (tank over 4,5 m3) årleg 685,- 856,-
Ekstratøming, tank inntil 4.5 m³ (tankar som har årleg tøming), årleg gebyr 1413,- 1766,-
Ekstratøming tank over 4,5 m³, pris pr m³, årleg gebyr 285,- 356,-

 

Min tank, oversikt på Norva24