Slamgebyr

 
Slamgebyr 2021 (årleg gebyr) Pris utan moms Pris med moms
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 2. år 1292,- 1615,-
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 4. år 646,- 807,50
Tette tankar, årleg tøming 3253,50 4067,-
Tette tankar, tøming 2. kvart år 1626,75 2033,50
Tette tankar, tøming 3. kvart år 1084,50 1355,60
Tette tankar, tøming 4. kvart år 813,40 1016,70
Tett tank pr. m3 (tank over 4,5 m3) årleg 703,- 878,75
Ekstratøming, tank inntil 4.5 m³ (tankar som har årleg tøming), årleg gebyr 1450,- 1812,50
Ekstratøming tank over 4,5 m³, pris pr m³, årleg gebyr 294,50 365,50

 

Min tank, oversikt på Norva24