Slamgebyr

 
Slamgebyr 2022 (årleg gebyr) Pris utan moms Pris med moms
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 2. år 1336,80 1671,-
Tank inntil 4,5 m³, tøming kvart 4. år 668,40 835,50
Tette tankar, årleg tøming 3367,40 4209,25
Tette tankar, tøming 2. kvart år 1683,70 2104,60
Tette tankar, tøming 3. kvart år 1122,50 1403,10
Tette tankar, tøming 4. kvart år 841,85 1052,30
Tett tank pr. m3 (tank over 4,5 m3) årleg 727,60 908,50
Ekstratøming, tank inntil 4.5 m³ (tankar som har årleg tøming), årleg gebyr 1500,70 1876,-
Ekstratøming tank over 4,5 m³, pris pr m³, årleg gebyr 304,70 381,-

 

Min tank, oversikt på Norva24