Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall 2021:

 

Enkel billett

12 klipp

Verdikort

Halvårskort

Verdikort

Årskort

Verdikort

Leige per time

Barn t.o.m 16 år

70

710

1740

2670

 

Vaksne

130

1220

2330

3500

 

Honnør / nedsett funksjonsevne

110

970

2100

2900

 

Familiekort

 

Årskort (fam.2vx2b)

Halvårskort

(fam.2vx2b)

Årskort

Honnør

(2 pers.)

Halvårskort

Honnør

(2 pers)

 

 

5720

+ ekstra barn kr 570

4010

+ ekstra barn kr 390

4580

3210

Utleige

 

 

 

 

Leige per time

Lag/org i og utanfor kommunen

 

 

 

 

1150

 Andre         2330
 Leige av   godkjent   badevakt         710