Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall:

Stryn symjehall Enkel billett 12 klipp Verdikort Halvårskort Verdikort Årskort Verdikort
Barn tom 16 år 65 655 1600 2460
Vaksne 115 1090 2140 3220
Honnør/ nedsett funksjonsevne 95 900 1930 2670

 

Leige av Stryn symjehall pr time
Lag/ org i kommunen 1080
Andre 2140
Leige av godkjend badevakt 650