Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall 2020:

 

Enkel billett

12 klipp

Verdikort

Halvårskort

Verdikort

Årskort

Verdikort

Leige per time

Barn t.o.m 16 år

70

690

1680

2580

 

Vaksne

125

1180

2250

3380

 

Honnør / nedsett funksjonsevne

110

940

2030

2800

 

Familiekort

 

Årskort (fam.2vx2b)

Halvårskort

(fam.2vx2b)

Årskort

Honnør

(2 pers.)

Halvårskort

Honnør

(2 pers)

 

 

5520

+ ekstra barn kr 550

3870

+ ekstra barn kr 380

4420

3100

Utleige

 

 

 

 

Leige per time

Lag/org i og utanfor kommunen

 

 

 

 

1110

 Andre         2250
 Leige av   godkjent   badevakt         690