Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall 2019:

 

Enkel billett

12 klipp

Verdikort

Halvårskort

Verdikort

Årskort

Verdikort

Leige per time

Barn t.o.m 16 år

65

670

1640

2515

 

Vaksne

120

1150

2190

3295

 

Honnør / nedsett funksjonsevne

100

920

1980

2730

 

Familiekort

 

Årskort (fam.2vx2b)

Halvårskort

(fam.2vx2b)

Årskort

Honnør

(2 pers.)

Halvårskort

Honnør

(2 pers)

 

 

5380

+ ekstra barn kr 540

3770

+ ekstra barn kr 370

4310

3020

Utleige

 

 

 

 

Leige per time

 

 

 

 

 

1080