Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall 2022:

 

Enkel billett

12 klipp

Verdikort

Halvårskort

Verdikort

Årskort

Verdikort

Leige per time

Barn t.o.m 16 år

70

730

1790

2810

 

Vaksne

130

1250

2390

3590

 

Honnør / nedsett funksjonsevne

110

990

2150

2980

 

Familiekort

 

Årskort (familie
2vaksne, 2barn)

Halvårskort
(familie
2vaksne, 2barn)

Årskort

Honnør
(2 pers.)

Halvårskort

Honnør
(2 pers)

 

 

5870
+ ekstra barn
kr 580

4230
+ ekstra barn kr 400

4700

3300

Utleige

 

 

 

 

Leige per time

Lag/org i og utanfor kommunen

 

 

 

 

1180

 Andre         2390
 Leige av   godkjent   badevakt         730