Stryn symjehall - billettpris og leigepris

Prisar i Stryn symjehall 2023:

 

Enkel billett

12 klipp

Verdikort

Halvårskort

Verdikort

Årskort

Verdikort

Leige per time

Barn t.o.m 16 år

70

763

1871

2936

 

Vaksne

135

1250

1306

3752

 

Honnør / nedsett funksjonsevne

110

1035

2247

3114

 

Familiekort

 

Årskort (familie
2vaksne, 2barn)

Halvårskort
(familie
2vaksne, 2barn)

Årskort

Honnør
(2 pers.)

Halvårskort

Honnør
(2 pers)

 

 

6134
+ ekstra barn
kr 606

4420
+ ekstra barn kr 418

4912

3449

Utleige

 

 

 

 

Leige per time

Lag/org i og utanfor kommunen

 

 

 

 

1233

 Andre         2498
 Leige av   godkjent   badevakt         763