Utleigesatsar og billettprisar Stryn kulturhus

 

KULTURHUS

Leigesats 2020

KULTURSAL 
Arrangement uten inntekt
 
Scene + inntil 5 mic., talarstol, bord, overhead 3840
Arrangement med inntekt  
Leige av kultursal m/lite utstyr + seteavgift (inkl. lyd, lys, reinhald) 
Leige av kultursal ei framsyning + seteavgift (inkl.lyd, lys og reinhald)
Seteavgift


4500

8780

25

Tillegg:
Flygel

1260
Leige av personal per time 6 660
Leigetakar utanfor kommunen:
Ei framsyning (inkl. lyd og lys)+ seteavgift
Framsyning nr 2 + seteavgift (inkl. lyd og lys)
Seteavgift


12670
5640
25

Øving før arrangement  
Øving Kultursal per time
Øving Tingsal per time

370
200

Konsert/ basar/ arr. i samband med øvingshelg
samla kostnad
7880
FOAJÉ
Basar/arrangement o.l.:
Ferdig møblert
Leigetakar møblerer og ryddar sjølv

 

3530
2410

Tillegg for bruk av kjøkken/ kaffikok
Ekstra kanne kaffi

720
140

Møterom (inkl. 3 timar)  
Ekstra per time 120
Tingsal
Skald/ Edda/ Ragnarock per rom
840
520
Doble rom (t.d. Edda og Skald) 700
Frendehall (2. etg 72 plassar m/ amfi) 1650
Leige av rom i tillegg til foaje:
Møterom (vanleg leigepris) inkl. 3 timar
 
Kultursal 1300
Kunstutstilling/ utstilling per veke 1650
HEIMSKRINGLA  
Arrangement privat (barneselskap o.l.) inkl. vask 1990
Lag og organisasjonar – leige per time, øving, dans
Stryn ungdomslag har eigen avtale
320
KINO  
For filmar som startar kl. 18.00 eller tidlegare (barn og ungdom inntil 19 år) 80
For filmar som startar etter kl. 18.00, ungdom inntil 19 år 100
Vaksne over 19 år 130