Utleigesatsar og billettprisar Stryn kulturhus

 

KULTURHUS

Leigesats 2021

KULTURSAL 
Arrangement uten inntekt
 
Scene + inntil 5 mic., talarstol, bord, overhead 3980
Arrangement med inntekt  
Leige av kultursal m/lite utstyr + seteavgift (inkl. lyd, lys, reinhald) 
Leige av kultursal ei framsyning + seteavgift (inkl.lyd, lys og reinhald)
Seteavgift


4660

9100

25

Tillegg:
Flygel

1310
Leige av personal per time 6 680
Leigetakar utanfor kommunen:
Ei framsyning (inkl. lyd og lys)+ seteavgift
Framsyning nr 2 + seteavgift (inkl. lyd og lys)
Seteavgift


13130
5840
25

Øving før arrangement  
Øving Kultursal per time
Øving Tingsal per time

380
210

Konsert/ basar/ arr. i samband med øvingshelg
samla kostnad
8160
FOAJÉ
Basar/arrangement o.l.:
Ferdig møblert
Leigetakar møblerer og ryddar sjølv

 

3660
2500

Tillegg for bruk av kjøkken/ kaffikok
Ekstra kanne kaffi

750
145

Møterom (inkl. 3 timar)  
Ekstra per time 125
Tingsal
Skald/ Edda/ Ragnarock per rom
870
540
Doble rom (t.d. Edda og Skald) 725
Frendehall (2. etg 72 plassar m/ amfi) 1710
Leige av rom i tillegg til foaje:
Møterom (vanleg leigepris) inkl. 3 timar
 
Kultursal 1350
Kunstutstilling/ utstilling per veke 1710
HEIMSKRINGLA  
Arrangement privat (barneselskap o.l.) inkl. vask 2060
Lag og organisasjonar – leige per time, øving, dans
Stryn ungdomslag har eigen avtale
330
KINO  
For filmar som startar kl. 18.00 eller tidlegare (barn og ungdom inntil 19 år) 80
For filmar som startar etter kl. 18.00, ungdom inntil 19 år 100
Vaksne over 19 år 130