Utleigesatsar og billettprisar Stryn kulturhus

 

KULTURHUS

Leigesats 2023

Kultursal - Arrangement u/inntekt (Scene + inntil 5 mic., talarstol, bord) 

2000

Kultursal - Foaje, basar/arrangement og liknande - Ferdig møblert 

3 929

Kultursal - Foaje, basar/arrangement og liknande - Leigetakar møblerer og ryddar sjølv 


2686
Kultursal - Leigetakar utanfor kommunen - Ei framsyning (inkl. lyd og lys) + seteavgift 


14087

Øving framfor arrangement - Konsert/basar/arr. i samband med øvingshelg – samla kostnad 


8757

Møterom (inkl. 3 timar) - Ekstra per time 
Tingsalen
Skald

136
930
575
 Heimskringla - Arrangement privat 
1568

Heimskringla - Lag og organisasjonar – leige per time, øving, dans 
Stryn ungdomslag har eigen avtale

Ta kontakt med kulturhuset for andre leigeavtaler.

188

0

KINO  
Barn og unge inntil 19 år, for filmar som startar
kl. 18:00 eller tidlegare
Barn og unge inntil 19 år, for filmar som startar etter kl. 18.00
Vaksne over 19 år
80

100

130