Utleigesatsar og billettprisar Stryn kulturhus

 

KULTURHUS

Leigesats 2022

KULTURSAL 
Arrangement uten inntekt
Scene + inntil 5 mic., talarstol, bord


2000

Arrangement med inntekt
Leige av kultursal m/lite utstyr + seteavgift
(inkl. lyd, lys, utstyr) 
Leige av kultursal ei framsyning + seteavgift
(inkl. lyd, lys og utstyr)
Seteavgift


4780

9350

25

Tillegg:
Leige av personal per time 


330
Leigetakar utanfor kommunen:
Ei framsyning (inkl. lyd og lys)+ seteavgift
Framsyning nr 2 + seteavgift (inkl. lyd og lys)
Seteavgift


13480
6000
25

Øving framfor arrangement:
Øving Kultursal per time
Konsert/basar/arr. i samband med øvingshelg
– samla kostnad


180
8380

Foajé, basar/arrangement og liknande:
Ferdig møblert
Leigetakar møblerer og ryddar sjølv
Ekstra kanne kaffi

 

3760
2570
150

Møterom (inkl. 3 timar)
Ekstra per time

Tingsal
Skald

130
890
550
Leige av rom i tillegg til foaje
Møterom inkl. 3 timar
Kultursal
Kunstutstilling/utstilling per veke

Vanleg leigepris 1390
1760
Heimskringla
Arrangement privat
Lag og organisasjonar – leige per time, øving, dans Stryn ungdomslag

1500
180
Eigen avtale
Lag og organisasjonar – leige per time, øving, dans
Stryn ungdomslag har eigen avtale
330
KINO  
Barn og unge inntil 19 år, for filmar som startar
kl. 18:00 eller tidlegare
Barn og unge inntil 19 år, for filmar som startar etter kl. 18.00
Vaksne over 19 år
80

100

130