a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Reguleringsendring - Vikaleirane

Skjermbilde.JPG - Klikk for stort bilete Det vert varsla oppstart av reguleringsendring for Vikaleirane - utviding.  Planområdet ligg i vestre del av Stryn sentrum, på gardsnr. 46, bruksnr. 85, 90, 103 og 106. 

Føremålet med planen er å følgje opp kommunedelplan for Langeset - Stryn - Storesunde, vedteken 16.05.2017.  Område N115 opnar for utviding av byggearealet på industriområdet med 8,5 dekar.


Planområdet dekkjer ca. 28 dekar.  Avgrensing og fleire opplysningar går fram av varslingsbrevet.  (PDF, 2 MB) Grunneigarar og naboar vert varsla i brev.


Eventuelle innspel til planarbeidet skal vere skriftlege, og sendast til Nordplan AS på epost sn@nordplan.no, evt. i brev til Nordplan AS, Perhusvegen 24, 6783 Stryn.


Frist for innspel er sett til 11. oktober 2017.

Publisert av Karen Stølen. Sist endra 12.09.2017
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering