a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Gravemelding

Gravemaskin.jpg - Klikk for stort bilete Du må søkje kommunen om gravemelding på privat grunn.
På riks-og fylkesvegar søkjer ein Statens vegvesen om løyve til gravearbeid.

 

Gravemelding
Før graving på offentleg eigedom blir sett i gang, skal godkjent gravemelding liggje føre. På privat eigedom der gravearbeidet kan føre til skader eller ulemper på offentlege innretningar, skal gravearbeidet og meldast. Til slik melding skal og kommune sitt skjema nyttast.

For graving i riks- og fylkesvegar må ein innhente løyve frå Statens vegvesen. For graving i kommunale vegar må ein innhente løyve frå teknisk etat i kommunen.
Sjå og vilkår for søknad om gravemelding.

 

Filer
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering