a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Renovasjon

I Stryn Kommune er renovasjonen for hushaldningane sett vekk til det interkommunale selskapet Nomil.

NOMIL
NOMIL

Restavfall og papiravfall frå hushaldningar leverast i eigne behaldarar frå Nomil. Plastavfall leverast same dag som papiravfall i sekkane som Nomil har levert ut til husstandane.

Heimekompostering er og eit av tiltaksområda Nomil satsar på. Dette tilbodet inneber henting av restavfall annankvar veke, og dessutan ein rabatt på abonnementet.

Stryn kommune har innført tvungen renovasjon for hytter og fritidshus.

Næringsverksemder kan inngå eigne avtaler med Nomil eller andre private selskap for avfallshandtering.

Meir info om renovasjon i Stryn Kommune finn du på Nomil sine nettsider.

 

Link
Publisert av Karen Stølen. Sist endra 25.01.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering