a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Veg

Veg - Klikk for stort bilete  Stryn kommune har eiga driftsavdeling for vedlikehald av kommunale vegar. 

Kommunale vegar og gangvegar
Stryn kommune har 148 km med grusvegar og asfalterte vegar, samt 11 km med gang- og sykkelvegar å vedlikehalde. Det er likevel igjen ein stor del kommunale grusvegar der ein er avhengig av publikum sine tilbakemeldingar for å kunne halde vegane i god køyrbar stand.

Vintervedlikehald
Stryn kommune har sjølve vintervedlikehaldet i Stryn sentrum - brøytevakt (PDF, 312 kB).
Andre stader blir det leigd inn private brøyteentreprenørar.

Brøyting,snørydding og strøing-kommunalt vegnett (PDF, 304 kB)

Kontaktinformasjon vedlikehald kommunale vegar (PDF, 312 kB)

Veg- og gatelys
Stryn kommune har ansvaret for drift av veg- og gatelys langs offentlege vegar. Meldingar om veg- og gatelys kan rettast til avd. leiar veg.

Søknad om midlertidig stenging/ sperring/ kryssing av kommunal veg.
Ein må søkje kommunen om slike tiltak. Gebyret for sakshandsaming er kr 1655,- .

Søknad om avkøyrsleløyve (ny/ endra eller flytting).
Dersom ein vil gjere endringar på ei avkøyrsle er dette søknadspliktig. Gebyr for sakshandsaming er kr. 1.100,-. 

Gravemelding kr. 720,-.

Vakttelefon veg
AdresseTelefonEpost
Tonningsgata 4, 6783 Stryn57 87 47 00postmottak@stryn.kommune.no
Brøytevakt917 21 630
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering