Handlings og økonomiplan 2021 - 2024 budsjett 2021. Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret sitt vedtak knytt til den kommunale drifta og midlar til tiltak vart vedteke 19.desember 2020


Digital versjon Handlings og økonomiplan 2021 - 2024, budsjett 2021
 

Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024 pdf versjon (PDF, 5 MB)