Stryn kommune - rekneskapsrapport 1. tertial 2021

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 30.04.2021. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering. Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 4 første månadane.

Digital versjon av rekneskapsrapporten

 

Rekneskapsrapport 1. tertial 2021 (PDF, 946 kB) (PDF, 401 kB)