Oppstryn barnehage

Oppstryn barnehage er samlokalisert med Oppstryn skule og ligg på Hjelle i enden av det vakre Oppstrynsvatnet.

Barnehagen har 15-20 barn på ei avdeling.

Barnehagen har stort uteområde med gode aktivitetsmogelegheiter for barna. Den flotte naturen rundt barnehagen innbyr til turar og leik i nærmiljøet.

Barnehagen nyt godt av samlokalisering med skulen i form av gymsal, bibliotek og formingsrom, samt kjekke aktivitetar ilag med skulen.

Kontakt

Oppstryn barnehage
Telefon 57 87 40 20

Post- og besøksadresse:
Glomnesvgen 26,
6798 Hjelledalen