Stryn Bedriftsbarnehage AS

Stryn Bedriftsbarnehage AS ligg solrikt til nær skog og fine friluftsområde i Stryn sentrum.

Barnehagen er ein privat barnehage eigd av foreldre og verksemder i Stryn, og har tre avdelingar med rundt 40 born.

Stryn Bedriftsbarnehage sin visjon er at alle skal bli sett, forstått og lytta til. Barnehagen skal vere ein inkluderande organisasjon som gjev tryggleik til foreldre og barn gjennom hovudfokus på nære og gode relasjonar.

Saman hand i hand - steg for steg

 

Stryn bedriftsbarnehage

Kontakt

Stryn bedriftsbarnehage AS
E-post
Telefon 57 87 15 12

Post- og besøksadresse:
Vikavegen 2,
6783 Stryn