Tonning Barnehage

Tonning barnehage ligg midt i Stryn sentrum.

Barnehagen har rundt 100 barn organisert i 6 avdelingar.

Barnehagen har eigen barnehagebuss, som dei eldste barna har som avdeling fire dagar i veka. Den 5. dagen er den turbuss for dei andre avdelingane i barnehagen.

Tonning barnehage sin profil er ALLE MED. Vi set fokus på det positive mangfaldet og legg vekt på at alle er like verdifulle. Alle skal vise omsorg og respekt for kvarandre.

 

 

Tonning Barnehage på facebook

Kontakt

Tonning barnehage
Telefon 57 87 04 40

Post- og besøksadresse:
Myrane 21
6783 Stryn