Heimehjelp

Heimehjelp vert tildelt personar som på grunn av funksjonssvikt, sjukdom eller skade har behov for personleg/praktisk hjelp eller rettleiing i heimen.

Heimehjelp vert individuelt tilpassa etter søknad. Hjelpa vert ytt i samråd med brukar.

Det vert fatta skriftleg vedtak om tildeling av hjelp etter vurdering i tildelingsnemnda. 
Det vert ikkje innvilga hjelp til det søkjar kan klare sjølv, eller det pårørande eller andre kan hjelpe til med.
 

Betalingssatsar for heimehjelp


Søknadsskjema (digitalt)


Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)

 

Les meir om helsetenester i heimen på HelseNorge.

Les meir om gjeldande lovverk:

Kontakt

Heimesjukepleie


Vakttelefon Vikane 917 21 619


Vakttelefon Stryn 917 21 614