Stryn kommune har siste døgnet 12 nye smitta med koronavirus. Omikron-variant er det dominerande koronaviruset i Norge no. Ut ifrå kor fort smitten har spreidd seg hos fleire av dei smitta, mistenkjer vi omikron-variant også her.

Stryn kommune har det siste døgnet motteke to positive Covid-19 prøver. Vi ventar også svar på fire positive hurtigtestar. Det er litt ventetid på prøver som er sende til Helse Førde då dei har mange testar til analyse for tida.

Torsdag morgon har vi fått bekrefta tre nye positive prøver på koronavirus. Dei tre har ikkje samanheng med kvarandre, og alle er smitta etter reise.

Torsdag kl. 09.00 fekk vi beskjed om at ein ny person har testa positivt på covid-19. Smittevegen er førebels ikkje avklart. Personen er sett i isolasjon, husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Onsdag kveld fekk vi beskjed om at ein ny person har testa positivt på covid-19. Det er kjend smitteveg. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Måndag kveld fekk vi beskjed om at ein person på ferie i kommunen har testa positivt på covid-19. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Onsdag fekk vi beskjed om at ein person har testa positivt på covid-19 etter utanlandsopphald. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Måndag kveld fekk vi beskjed om at ein tilsett i Miljø og Velferd har testa positivt på covid-19.

I helga fekk vi beskjed om to nye personar som har testa positivt på covid-19. Begge har kjend smitteveg. Dei er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Torsdag ettermiddag fikk vi beskjed om at tre tilsette i Miljø og Velferd har testa positivt på Covid-19. Dei er sett i isolasjon og nærkontakter er varsla.