Tysdag 18. januar hadde vi 38 nye personar med positiv test på koronavirus. 20 av dei er 18 år eller yngre. Klassar med smitte blir informert av skulen, og dei gjev ut info om anbefalt testing.  

Måndag 17. januar hadde vi 18 personar med positiv test på koronavirus, åtte av desse er 18 år eller yngre. Klassar med smitte blir informert av skulen, og dei gjev ut info om anbefalt testing.  

Sidan fredag kveld er det 48 personar i kommunen som har testa positivt for korona.

Kommunen har siste døgnet 21 personar som har testa positivt for koronavirus i kommunen.

Gult nivå i barnehagar, skular og vaksenopplæring. Det overordna med gult nivå er at born og tilsette har eit avgrensa tal kontakter og held oversikt over desse. Gult nivå gjeld frå måndag 17. januar og i første omgang fram til 21. januar.

 

 

Stryn kommune har siste døgnet 12 nye smitta med koronavirus. Omikron-variant er det dominerande koronaviruset i Norge no. Ut ifrå kor fort smitten har spreidd seg hos fleire av dei smitta, mistenkjer vi omikron-variant også her.

Stryn kommune har det siste døgnet motteke to positive Covid-19 prøver. Vi ventar også svar på fire positive hurtigtestar. Det er litt ventetid på prøver som er sende til Helse Førde då dei har mange testar til analyse for tida.

Torsdag morgon har vi fått bekrefta tre nye positive prøver på koronavirus. Dei tre har ikkje samanheng med kvarandre, og alle er smitta etter reise.

Torsdag kl. 09.00 fekk vi beskjed om at ein ny person har testa positivt på covid-19. Smittevegen er førebels ikkje avklart. Personen er sett i isolasjon, husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.

Onsdag kveld fekk vi beskjed om at ein ny person har testa positivt på covid-19. Det er kjend smitteveg. Personen er sett i isolasjon og husstandsmedlemmer og nærkontakter er varsla.