Barnehagar og skular

Smittevern i barnehagane

Smittevern i skulane

1.-7. klasse

Ungdomsskule og videregåande skule 

Treng du nokon å snakke med?

Her er mange gode tips på nettsider som er verdt å sjekke: Informasjon til barn og unge

 

Heimeskule

Den enkelte skule vil gjennomføre undervisning ut i frå dei rammer som er muleg. Elevar vil få informasjon frå den enkelte skule om korleis det blir gjennomført.