Innreise til Norge

For å avgrense importsmitte, er det stramma kraftig inn på utlendingar sin tilgang til å reise inn til Norge. I utgangspunktet kan kun utlendingar som er busett i Norge reise inn i Norge no. Dette gjeld også EØS-borgarar.

Regjeringen.no om innreise til Norge