Vaksinering i Stryn kommune

Vaksinering mot koronaviruset vil ta tid. Vi jobbar for at alle skal få si vaksine så snart det er mogleg.  Fordeling av vaksiner til kommunane skjer nasjonalt.

Personar som er 85 år og eldre er no vaksinert eller har gjort avtale om dette.
Dersom nokon i aldersgruppa likevel ikkje har vore i kontakt med kommunen om vaksinering, ber vi om at du eller dine pårørande ringer vaksinetelefon 992 83 595 (måndag – fredag 10-12). 

Sjølvregistrering
Stryn kommune har fått på plass løysing for sjølvregistrering for vaksinering. Løysinga blir teken i bruk når kommunen får tilgang til så mange vaksinedoser at det er mogleg å gjennomføre vaksinering i større skala.

Plan for vaskinering oppdatert 5.mars 

Klikk for stort bilete  

  • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen vil få tilbod om vaksine.
  • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis.
  • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine.
  • Fastlegane i kommunen hjelper til med å passe på at personar i risikogruppa blir prioritert etter retningslinjer frå Folkehelseinstituttet (FHI)

Fastlegane i Stryn og Hornindal følgjer opp personar i risikogruppene.
Har du fastlege i Stryn kommune eller i Hornindal treng du ikkje ta kontakt.

Til deg som er i risikogruppe og har fastlege andre stader enn Stryn og Hornindal
Ring 992 83 595 (måndag – fredag 10-12)

Har du fleire spørsmål ?
For meir informasjon kontakt vaksine@stryn.kommune.no
Ikkje skriv sensitiv informasjon i epost

Takk for at du går gjennom denne sjekklista før du får koronavaksine

Når får du vaksinen?
Godkjenning av vaksinar og kor mange vaksinar kommunen får, er det som styrer når du kan få di vaksine. Du får informasjon frå kommunen når det nærmar seg din tur.

Vaksinasjon er ein av de mest effektive formene for førebygging av smittsame sjukdommar. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar, her får du meir informasjon: Koronavaksine - info frå fhi

Korleis er vaksinen godkjent?
 

Du blir kontakta av kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med her på nettsida til Stryn kommune.