Vaksinering i Stryn kommune

Alle som bur eller oppheld seg i kommunen får tilbod om koronavaksine.

Koronavaksina  er gratis. Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine.

Vi tilbyr no dose 1 til 3 for alle innbyggjarar over 12 år på drop-in. Vi ber deg ta kontakt med legekontoret for vaksinering av barn under 12 år.
Vil tilbyr dose 4 til alle personar over 65 år. Oppfriskningsdose vert anbefalt til til personar aldersgruppa 12-64 år, med underliggane risiko for alvorleg sjukdomsforløp. Sjå mer informasjon på FHI sine nettsider. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Vi tilbyr drop-in på følgjande lokasjonar:

Stryn kulturhus
21. september (10.00 – 15.00)
5. oktober (10.00 – 15.00)
19. oktober (10.00 – 15.00)
26. oktober (10.00 – 16.30)
28. oktober (10.00 – 16.30)

Innvik fjordhotell
25. oktober (10.00 – 16.30)

I veke 43 vil vi også tilby influensavaksine som drop-in på vaksinasjonstadane. Eigenandelen er kr. 50,- for influensavaksine. Meir informasjon om influensavaksine kjem seinare.

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

Les meir om råd og rettleiing for koronavaksine på helsenorge.no 

 

 

 

 


 

Onsdag 16/2 blir siste opningsdag for DROP-IN koronavaksinering i kulturhuset. Dei aller fleste innbyggarane i Stryn har no teke vaksine og det er liten pågang på DROP-IN. Vi stengjer derfor vaksineringa i kulturhuset, siste dato for å ta vaksine der blir onsdag 16/2 kl 12.00-18.00.

Har du 3 dosar koronavaksine og er i gruppe 1 eller 2? Vi anbefaler oppfriskingsdose etter tre månader.

 

 

No vaksinerer vi barn i alderen 5-11 år etter avtale, og tilbyr andre dose til 12-15-åringar på DROP IN.

Oppfriskingsdose koronavaksine blir prioritert før influensavaksine.
Merk at begge vaksinene er anbefalt for risikogruppene, og ein kan ta dei med 7 dagers mellomrom.

 

  

FHI har godkjent dose 3 for personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Fredag 1. okt, onsdag 6. okt. og onsdag 13. oktober blir siste ordinære vaksinasjonsdagar for første dose av koronavaksine. Dette er dermed siste mulegheit for vaksinering i denne omgang. 

Regjeringa har vedteke at barn 12-15 skal få tilbod om vaksine. I Stryn kommune vil informasjonsarbeid, innhenting av samtykke og eigenerklæring, samt gjennomføring av vaksinering skje som eit samarbeid mellom helse og skule.

Timen din blir flytta til neste veke pga sein levering av vaksine.

Frå i dag, onsdag 25. august, startar vi drop-in-tilbod til alle innbyggarar over 18 år (personar fødde i 2003 og tidlegare) i Stryn. Fredag 27. august blir det opna for dei som er fødde i 2005. Stryn kulturhus kl. 12.30 - 20.00 onsdag og torsdag. Fredag er det blitt utvida opningstid med start kl. 10.00 og ope til kl. 20.00.  Velkomen! 

Frå veke 34 mottek Stryn kommune første leveranse av Moderna-vaksinen. Framover vil det derfor bli gitt både Pfizer og Moderna vaksine. Vaksinene er likestilte og kan kombinerast. På vaksinasjonsstaden i Stryn kulturhus får du informasjon om kva vaksine som blir sett. Les meir om kombinasjon av vaksinene her.