Vaksinering i Stryn kommune

Vaksinering skjer no på legekontoret i Stryn. Alle som bur eller oppheld seg i kommunen får tilbod om koronavaksine. Koronavaksinen er gratis. Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine.

Det er muleg å få både influensa- og koronavaksine.

Influensavaksine:
• Eigenandelen er kr. 150,-
• Influensavaksine er anbefalt for alle over 65 år og alle i risikogrupper
• Barn under 12 år: Ta kontakt med legekontoret 57 87 69 80 for å avtale tid

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

Les meir om råd og rettleiing for koronavaksine på helsenorge.no 

 

 

 

 


 

Onsdag 16/2 blir siste opningsdag for DROP-IN koronavaksinering i kulturhuset. Dei aller fleste innbyggarane i Stryn har no teke vaksine og det er liten pågang på DROP-IN. Vi stengjer derfor vaksineringa i kulturhuset, siste dato for å ta vaksine der blir onsdag 16/2 kl 12.00-18.00.

Illustrasjon av sprøyter, tre doser grunnvaksine, 4. dose oppfriskningsdose

Har du 3 dosar koronavaksine og er i gruppe 1 eller 2? Vi anbefaler oppfriskingsdose etter tre månader.

 

 

No vaksinerer vi barn i alderen 5-11 år etter avtale, og tilbyr andre dose til 12-15-åringar på DROP IN.

Plakat med tekst DROP IN korongavaksine. Illustrasjon.

Oppfriskingsdose koronavaksine blir prioritert før influensavaksine.
Merk at begge vaksinene er anbefalt for risikogruppene, og ein kan ta dei med 7 dagers mellomrom.

 

  

FHI har godkjent dose 3 for personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Fredag 1. okt, onsdag 6. okt. og onsdag 13. oktober blir siste ordinære vaksinasjonsdagar for første dose av koronavaksine. Dette er dermed siste mulegheit for vaksinering i denne omgang. 

Regjeringa har vedteke at barn 12-15 skal få tilbod om vaksine. I Stryn kommune vil informasjonsarbeid, innhenting av samtykke og eigenerklæring, samt gjennomføring av vaksinering skje som eit samarbeid mellom helse og skule.

Timen din blir flytta til neste veke pga sein levering av vaksine.

Frå i dag, onsdag 25. august, startar vi drop-in-tilbod til alle innbyggarar over 18 år (personar fødde i 2003 og tidlegare) i Stryn. Fredag 27. august blir det opna for dei som er fødde i 2005. Stryn kulturhus kl. 12.30 - 20.00 onsdag og torsdag. Fredag er det blitt utvida opningstid med start kl. 10.00 og ope til kl. 20.00.  Velkomen! 

Frå veke 34 mottek Stryn kommune første leveranse av Moderna-vaksinen. Framover vil det derfor bli gitt både Pfizer og Moderna vaksine. Vaksinene er likestilte og kan kombinerast. På vaksinasjonsstaden i Stryn kulturhus får du informasjon om kva vaksine som blir sett. Les meir om kombinasjon av vaksinene her.