Vaksinering i Stryn kommune

Stryn kommune tilbyr vaksine til alle innbyggarar over 12 år. Dersom du ikkje har fått vaksine, men ønskjer det, kan du bestille time på helsenorge.no. Gjeld dose 1, 2, 3 og 4.

  • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksine
  • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis
  • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine

Vi tilbyr personar over 80 år og eldre ein 2. oppfriskningsdose (dose 4) dersom dei sjølv ønskjer det og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dose 3.
Intervall mellom dose 3 og 4 bør vere minst 4 mnd.

Ved alvorleg svekka immunforsvar:
Behov for ytterlegare vaksinasjon utover dei 4 anbefalte dosane til dei med mest svekka immunforsvar må vurderast individuelt, primært av sjukehusspesialist.


Vi tilbyr vaksinering på legekontoret onsdagar kl. 09.00-14.30. Du må bestille time.


Bestill time her:
helsenorge.no 

Sjå korleis du bestiller time på helsenorge her (PDF, 542 kB)

Dersom du ikkje har fastlege i Stryn eller ikkje brukar helsenorge.no kan du bestille time ved å ringe legekontoret på 57 87 69 80.

Vaksinering mot korona gjeld personar frå fylte 12 år. Alle som er under 16 år må ha samtykke frå begge foreldra for å ta vaksine, her finn du samtykkeskjema. (PDF, 101 kB)
Print, fyll ut og ta med til vaksinasjon.

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

Les meir om råd og rettleiing for koronavaksine på helsenorge.no 

 

 

 

 


 

Onsdag 16/2 blir siste opningsdag for DROP-IN koronavaksinering i kulturhuset. Dei aller fleste innbyggarane i Stryn har no teke vaksine og det er liten pågang på DROP-IN. Vi stengjer derfor vaksineringa i kulturhuset, siste dato for å ta vaksine der blir onsdag 16/2 kl 12.00-18.00.

Har du 3 dosar koronavaksine og er i gruppe 1 eller 2? Vi anbefaler oppfriskingsdose etter tre månader.

 

 

No vaksinerer vi barn i alderen 5-11 år etter avtale, og tilbyr andre dose til 12-15-åringar på DROP IN.

Oppfriskingsdose koronavaksine blir prioritert før influensavaksine.
Merk at begge vaksinene er anbefalt for risikogruppene, og ein kan ta dei med 7 dagers mellomrom.

 

  

FHI har godkjent dose 3 for personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Fredag 1. okt, onsdag 6. okt. og onsdag 13. oktober blir siste ordinære vaksinasjonsdagar for første dose av koronavaksine. Dette er dermed siste mulegheit for vaksinering i denne omgang. 

Regjeringa har vedteke at barn 12-15 skal få tilbod om vaksine. I Stryn kommune vil informasjonsarbeid, innhenting av samtykke og eigenerklæring, samt gjennomføring av vaksinering skje som eit samarbeid mellom helse og skule.

Timen din blir flytta til neste veke pga sein levering av vaksine.

Frå i dag, onsdag 25. august, startar vi drop-in-tilbod til alle innbyggarar over 18 år (personar fødde i 2003 og tidlegare) i Stryn. Fredag 27. august blir det opna for dei som er fødde i 2005. Stryn kulturhus kl. 12.30 - 20.00 onsdag og torsdag. Fredag er det blitt utvida opningstid med start kl. 10.00 og ope til kl. 20.00.  Velkomen! 

Frå veke 34 mottek Stryn kommune første leveranse av Moderna-vaksinen. Framover vil det derfor bli gitt både Pfizer og Moderna vaksine. Vaksinene er likestilte og kan kombinerast. På vaksinasjonsstaden i Stryn kulturhus får du informasjon om kva vaksine som blir sett. Les meir om kombinasjon av vaksinene her.