Nasjonale råd og reglar som gjeld i normal kvardag med auka beredskap

Når råda og reglane til myndigheitene i hovudsak forsvinn, kan du sjølv bestemme kva risiko du vil ta og kva tiltak du vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd /reglar, er ikkje i vegen for at enkeltpersonar kan velje høgare beskyttelsesnivå for seg sjølv. Til dømes kan den som ønskjer betre beskyttelse mot luftvegsinfeksjonar, velje å halde lenger avstand til andre og ha på munnbind.

Nasjonale råd og reglar som gjeld i normal kvardag med auka beredskap (PDF, 206 kB)