Nye råd og reglar frå 25. september

Frå laurdag 25. september kl 16.00 vert innhaldet på Helsenorge endra.

Viktige reglar og råd.

 

Hald deg heime om du er sjuk

Sjølv om epidemien no er under kontroll, er det usikkerheit knytt til vinteren både med tanke på koronavirus, influensavirus og andre infeksjonssjukdommar. 
Hugs på dei gode vanane, vask hendene, host i papirlommetørkle eller albogekroken, hald deg heime og test deg dersom du er sjuk.

Flytskjema for kva du skal gjere ved nyoppståtte luftvegsinfeksjonar. Skjemaet gjeld for alle med nyoppstått luftvegsinfeksjon, også dei som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 tidlegare. Gjeld frå laurdag 25. september 2021 klokka 16.

Nærkontakter og isolering