Stryn oppdaterer risikonivået i kommunen kvar torsdag eller fredag

Folkehelseinstituttet sine retningslinjer seier at kommunen skal plasserast i eit risikonivå. Det er fem ulike risikonivå basert på kor mange som er smitta av Covid-19 i kommunen til ein kvar tid.

27. februar er situasjonen uendra og Stryn kommune i risikonivå 1. Kommunen har hatt 1 smittetilfelle i februar. Ved nye smittetilfelle blir det teke ny vurdering av risikonivået. 

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne tabellen viser grunnlaget for plassering av kommunen i ulike risikonivå.

Klikk for stort bilete