Koronaordning for frivillige lag og organsiasjonar

Det er gjort endringar i tilskotsordninga for arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien. Perioden for ordninga er utvida til 31.oktober. Søknadsfristen er utsett til 15.november

Informasjon om ordninga (PDF, 220 kB).  

Lenkje til søknadsskjema og informasjon frå Lotteritilsynet