MOT

MOT er ei ideell og landsomfattande stifting. MOT sin visjon er å skape eit varmare og tryggare oppvekstmiljø for born og unge.

Stryn kommune vart MOT-kommune i 2001. Sidan 2008 har Stryn vore Lokal samfunn med MOT.

Les meir om MOT

Kontakt

Ungdomskontakt
Telefon 57 87 48 13

Post- og besøksadresse:
Tonningsgata 4,
6783 Stryn