Kommunale bygg

Stryn kommune eig mange bygg. Her er ein oversikt over eigedomar i 2018.

1001 GAMLE KOMMUNEHUSET
1002 ADMINISTRASJONSBYGG
1111 VESTLID TENESTEBUSTAD - Prestestegen 12
1112 VISNESLIA TENESTEBUSTAD - Kipervegen 38C
1113 INNVIK TENESTEBUSTAD
1114 TO-MANNSBUSTADEN VISNES - Kipervegen 9
1116 ARNLJOTBAKKEN TENESTEBUSTAD
1117 SETREVEGEN 11 A - Tenestebustad
1118 TENESTEBUSTAD - SETREVEGEN 9 (Hesteneshuset)
1119 TENESTEBUSTAD GRØNEVIK
1151 UTSTILLINGSHALLEN
1153 INDUSTRIBYGG III
1154 VERKSTADBYGGET (UTLEIGE)
1155 GAMLE E-VERK LAGER
1158 HEGREVEGEN 1 - BIBLIOTEK
1171 TERMINALANLEGG OLDEN (ikkje eit bygg)
1201 OPPSTRYN SKULE OG BARNEHAGE
1202 STORESUNDE SKULE
1203 TONNING SKULE
1204 LOEN SKULE OG BARNEHAGE
1205 OLDEDALEN SKULE OG BARNEHAGE
1206 INNVIK SKULE
1207 UTVIK SKULE OG BARNEHAGE
1208 NORDSIDA SKULE OG BARNEHAGE
1209 RAND SKULE OG BARNEHAGE
1210 OLDEN BARNE OG UNGDOMSSKULE
1211 STRYN UNGDOMSSKULE
1233 TONNING BARNEHAGE
1234 VIKALIDA BARNEHAGE
1236 INNVIK BARNEHAGE
1240 OLDEN BARNEHAGE
1242 BØAGRENDA BARNEHAGE
1271 STRYN KULTURHUS
1272 STRYN SYMJEHALL
1274 FALEIDE SKULEMUSEUM
1275 LI, INNVIK
1276 STRYNEHALLEN - SETREVEGEN 5
1282 KULTURHUSPARKEN (ikkje eit bygg)
1301 VIKANE OMSORGSSENTER
1302 STRYN OMSORGSSENTER
1306 HELSESENTER, STRYN - SETREVEGEN 4
1311 OMSORGSBUST. VIKANE OMSORGSSENTER
1312 OMSORGSBUST. STRYN OMSORGSSENTER
1314 TONNINGSHAUGEN 15
1315 TONNINGSHAUGEN 17
1316 VIKAVEGEN 21 (HOLMTUN)
1317 KIPERVEGEN 17 (VESTBERG)
1318 TONNINGSBAKKANE 37 (OREKLEIVA)
1319 5 OMSORGSBUSTADER I BØABAKKANE 2
1331 SJØTUN BURETTSLAG, OLDEN
1332 KVERNHUSGRENDA BURETTSLAG
1333 ARNLJOTBAKKEN BURETTSLAG
1334 11 OMSORGSBUSTADER KJELDEFLATA
1335 9 GRUPPEBUST. FUNKSJONSHEMMA SETREVEGEN 4
1336 36 PLASSAR FOR HEILDØGNS OMSORG
1341 BUKOLLEKTIV TONNINGHAUGEN 13
1342 BUKOLLEKTIV TONNINGSHAUGEN 11
1359 5 HYBELBUSTADER PERHUSVEGEN 1
1361 REKKEHUS GEILEVEGEN
1362 UTLEIGEBUSTADAR GLØSHAMAREN
1363 UTLEIGEBUSTAD INNVIK
1371 FLYKTNINGBUSTAD ARNLJOTBAKKEN
1384 TONNING EIGEDOM - MYRANE 4
1386 BJØRKEVEGEN 52
1401 VERKSTADBYGGET (EIGE BRUK)
1410 OLDEN BRANNSTASJON
1421 OFFENTLEG TOALETT - STRYN
1422 OFFENTLEG TOALETT - OLDEN
1441 TØMESTASJON STRYN
1442 TØMESTASJON OLDEN