Du kan søkje tilskot til bygging av offentleg tilgjengelege hurtigladeplassar i Vestland. Søknadsfristen er 31. mai 2021 kl. 15.00.  Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.

Du kan no søkje om tilskot til lokale klima- og miljøtiltak. Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ for ei berekraftig utvikling av fylket. Det blir gitt støtte opp til 50 000 kr for gjennomføring av prosjekt eller tiltak.