Stryn kommune har motteke 2,25 millionar kroner i 5. og 6. tildelingsrunde til ordninga. Søknadsfristen er 15. februar 2022.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Sjølvstendig næringsdrivande og frilanser

Statlig lånegarantiordning for næringslivet

Andre støtteordningar/tiltak

Koronasituasjonen for næringsdrivande

Nyttige lenker for næringsdrivande og arbeidsgjevarar