Stryn kommune treng valmedarbeidarar som kan delta i gjennomføring av Stortingsvalet 2021. Vi treng personell til gjennomføring av førehandsrøysting og på sjølve valdagen 13. september 2021.
Valmedarbeidarar må vere fyllt 18 og registrert i folkeregistret som busett i Stryn kommune.

Dette er lønna arbeid og du får nødvendig opplæring.

Fyll ut dette skjemaet og send inn om du ønskjer å delta i valarbeid/stemmestyrer. 

 

 

For å kunne røyste ved Stortingsvalet må du vere registrert i manntalet

Ved Stortingsvalet 2021 vert det høve til tidlegrøysting frå 1. juli – 9. aug. Dette er ei ordning for deg som ikkje har høve til å førehandsrøyste innanfor ordinær periode 10. august – 10. september eller på valdagane 12. og 13. september.

Vestland fylke består av to valdistrikt. Hordaland og Sogn og Fjordane

Den 13. september er det stortingsval