Tidlegrøysting

Ved Stortingsvalet 2021 vert det høve til tidlegrøysting frå 1. juli – 9. aug. Dette er ei ordning for deg som ikkje har høve til å førehandsrøyste innanfor ordinær periode 10. august – 10. september eller på valdagane 12. og 13. september.

Røystestad: Servicekontoret i kommunesenteret.
Opningstid: kl. 09.00 – 15.00 måndag til fredag.