Steinset, Blakset

Klikk for stort bilete   

 

På Steinset er det ei ledig tomt for sal.  
På grunn av for lite utbygd straum vert ikkje tomt nr. 6 selt før det er utbygd nok straumkapasitet. Tomta kan reserverast.

 

Pris

Tomt nr. 6
Bilde (PDF, 4 MB)

Om lag kr. 169.000

 

Straumkapasiteten i bustadfeltet er ikkje stort nok til å dekke straumbehovet for alle dei regulerte bustadtomtene. Det må byggast ut ny infrastruktur og kostnaden med denne utbygginga vert fordelt på ledige tomter i bustadfeltet og kjem i tillegg til prisen.

 

 
1 års byggefrist.

På ei av nabotomtene er det funne planten Parkslirekne som er ein skadegjerande art.