Høyring - Lokal gebyrforskrift

Forslag til lokal gebyrforskrift for oppmåling og eigarseksjonering er ute på høyring. Eventuelle merknader til forskrifta kan sendast på e-post til: postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.
 

Her finn du forslaget som er ute på høyring: Forslag til lokal gebyrforskrift for oppmåling og eigarseksjonering (PDF, 212 kB) 

Høyringsfrist er sett til 01.11.2021.