Røysting på valdagen måndag 11. september

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Her er stadane og tidene du kan røyste på valdagen måndag 11. september. Hugs å ta med legitimasjon.

Nordsida skule kl 15.00 – 19.00

Loen Bygdehus kl 15.00 – 19.00

Olden Bygdetun kl 13.00 – 19.00

Oppstryn skule kl 15.00 – 19.00

Strynehallen kl 11.00 – 20.00

Styrkhallen, Innvik kl 13.00 – 19.00
 

På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert busett i per 30. juni 2023. Du kan røyste i kva som helst vallokale i kommunen. Ta kontakt med ein valfunksjonær dersom du har spørsmål eller treng rettleiing når du skal røyste. 

 

Hugs gyldig legitimasjon! 

Du må ha med legitimasjon når du skal røyste. Møter du opp i vallokalet uten legitimasjon og du er ukjent for røystemottakar, får du ikkje røyste. Legitimasjon kan vere pass, nasjonalt ID-kort, førarkort (også digitalt) eller bankkort med bilde. 
 

Meir informasjon om valet?

På valglokaler.no finn du vallokale og opningstider i alle kommunar.

Les meir om kommunestyre- og fylkestingsvalet på Valdirektoratet sine nettsider
 

Bilde av tidene. Annonse - Klikk for stort bilete