Valresultatet for Stryn kommune er klart!

Her kan du sjå kven som vart valde inn i Stryn kommunestyre for perioden 2023–2027. 

Nøkkeltal for kommunestyrevalet 2023

  • 5492 med røysterett 
  • 61,69 % frammøte 
  • 1533 førehandsrøystegjevingar
  • 1855 valtingsrøystegjevingar
  • Totalt tal godkjende røyster 3370

 

Valresultat  med tal medlemmar i kommunestyret

Parti

Røyster

Mandat

Senterpartiet 1082 8
Høgre 816 6
Arbeidarpartiet 399 3
Venstre 392 3
Framstegspartiet 274 2
Kristeleg Folkeparti 197 2
Raudt 129 1
Konservativt 58 0

 

Kandidatane med to stjerner (**) er faste medlemmar i kommunestyret og dei med ei stjerne (*) er varamedlemmar

Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete Lista - Klikk for stort bilete

 

Valprotokoll for valstyret i Stryn kommune - Kommunestyrevalet 2023 (PDF, 13 MB)