• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysingar

Før du gjev opp personopplysningar må du samtykkje i personvernerklæringa

Personvernerklæring for elektronisk skjermdialog, Stryn kommune.

Definisjonar (ref. Personopplysningslova § 2)

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmelsane i Lov om behandling av personvernopplysningar (personopplysingslova) av 01.01.2001 med tilhøyrande forskrift.

Personopplysningar

Dersom du føler at personvernet ditt er sikra ved denne erklæringa, lagrar du brukerprofilen din. Samtykke er godkjenning av retningslinjene for personvern og behandling av opplysningane i Stryn kommune.

Lagring av opplysningar

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velgje å avbryte utfyllinga av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på Stryn kommune sin server, og vil ikkje vere tilgjengelege for mottakar i kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valt innsending, har du samtidig gitt samtykke i at mottakar kan behandle opplysningane. Om du avbryt utfyllinga, vil skjemaet bli mellomlagra på brukarprofilen din, og du må evt. slette den frå di side sjølv.

Sikker linje og rett til innsyn

Alle opplysningar som blir overførte mellom datamaskina/ mobilen din og serveren vår, foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga tilsvarar sikkerheita som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar

Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjer du ved å sende ein epost til postmottak@stryn.kommune.no. Dersom du finn opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene sletta. Dersom du har oppretta en brukarprofil i løysinga, kan du sjølv foreta slettinga. Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter same lov § 27 og § 28.

Ikkje samtykke

Dersom du ikkje er enig i at personvernet er godt nok ivareteke, vil du ikkje kunne nytte sjølvbeteningsportalen for elektroniske søknadsskjema. Du må då ta kontakt med Stryn kommune på annan måte.

Aldersgrense

Du bekreftar at du er over 18 år.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringa kontakt:
Stryn kommune på tlf. 57 87 47 00 eller på e-post: postmottak@stryn.kommune.no