• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Gravemelding

Kostnad for gravemelding er frå 01.01.2018 kr. 720,-

Før graving på offentleg eigedom blir sett i gang, skal godkjent gravemelding liggje føre. På privat eigedom der gravearbeidet kan føre til skader eller ulemper på offentlege innretningar, skal gravearbeidet og meldast. Til slik melding blir dette skjemaet nytta.

For graving på riks- og fylkesvegar, må meldaren og innhente godkjenning frå Statens vegvesen. For graving på kommunale vegar må godkjenning frå avdeling for kommunalteknikk i kommunen innhentast.

Bortsett frå dei tilfella der den som søkjer, må hente inn godkjenning frå Statens vegvesen, vil alle meldingar som knyter seg til handsaminga av gravemeldinga bli gjeven av avdeling for kommunalteknikk i Stryn kommune.

 


Det er ikkje eit krav om innlogging for dette skjemaet, men dersom du ønskjer å lagre skjemaet for seinare bruk, kan du logge deg inn ved å klikke "Logg inn" øverst til høgre i skjemaet. Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Stryn kommune | Brukarstøtte telefon 57 87 47 00 | Brukarstøtte e-post: postmottak@stryn.kommunen.no