• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til søkjar

Skjemautfylling

Turløyper og skianlegg - tilskot til drift

Retningsliner for driftstilskot til turløyper og skianlegg

1. Kven kan søkje om tilskot

Eigar- og drivar av frivillige eller private aktørar som køyrer opp ski/turløyper på minimum 2 km, fast kvar sesong, samt eigar- og drivar av alpinanlegg og hoppanlegg

 • Søkjar må ha tilhald i Stryn kommune, eller ha kommunen som medeigar
 • Anlegget skal vere ope for alle
 • Eigar- og drivar av anlegg som mottek driftstilskot kan ikkje ta ut utbytte. Eit ev. overskot skal gå attende til anlegget og utviklinga av dette

2. Kven kan ikkje søkje om tilskot

 • Frivillige eller private som primært har anlegget som forretningsdrift
 • Anlegg utan direkte kommunal tilknyting/forankring

3. Kva kan ein søkje tilskot til – Krav til vedlegg

 • Ordinært driftstilskot
  Krav til vedlegg: Revidert rekneskap som syner driftsresultatet som er grunnlag for søknad

4. Generelt

 • Søknaden skal leverast elektronisk på fastlagt skjema innan fristen, med dei vedlegg som er kravd for at søknad skal bli godkjend
 • Søknadsfrist 1. september
 • Saka vert behandla i skule- og kulturutvalet. Endeleg vedtak om tildeling skjer i kommunestyret sitt budsjettmøte i desember. Stryn idrettsråd har uttalerett i saka.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Stryn kommune | Brukarstøtte telefon 57 87 47 00 | Brukarstøtte e-post: postmottak@stryn.kommune.no