• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Byggjesak - bestilling av førehandskonferanse

Informasjon

Informasjon om førehandskonferansen

Førehandskonferanse er ei frivillig ordning der tiltakshavar og kommunen møtast for å avklare vilkåra for byggetiltaket og rammene for den vidare saksbehandlinga.

Førehandskonferanse kan nyttast ved alle typar tiltak etter plan- og bygningslova.

 • For tiltak som du sjølv kan søkje om jf. pbl § 20-4, kan du møte kommunen åleine.
 • For tiltak som krev at du engasjerer eit føretak til å ta seg av heile søknadsprosessen (kalt ansvarleg søkjar), bør du ha med deg nokon frå føretaket på møtet.

Du skal på førehand gje kommunen dei opplysningane som er nødvendig for å førebu konferansen.
Følgjande dokumentasjon er obligatorisk og skal sendast inn elektronisk som vedlegg i skjemaet:

 • Kartutsnitt med innteikna tiltak, klikk her: Kommunekart
 • Skisser / teikningar av tiltaket
 • Kort beskrivelse av tiltaket og bruk av tiltaket
 • Spørsmål ein ønskjer avklaring på, t. d. behov for dispensasjon, tolking av plan, krav til parkering

Dokumenta skal lastast opp på sida VEDLEGG, i slutten av skjemaet. 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader