• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilbod bustad flyktning

BUSTAD

Har du husvære å leige ut til flyktningar?

Stryn kommune ynskjer informasjon om bustadar som det kan vere aktuelle å leige ut.

Flyktningtenesta arbeider kontinuerleg med å finne passande bustadar til flyktningar som kjem til kommunen. Flyktningtenesta formidlar kontakt mellom flyktningane, som sjølve står som leigetakarar, og utleigarane. Bustaden må sjølvsagt ha brukbar standard, og ein pris som flyktningar har råd til å betale. Det er frå første stund mogleg for flyktningane å betale husleige ved hjelp av støtte frå NAV og vidare fordi dei mottek introduksjonsstønad, eller rett og slett får seg jobb. Bustaden treng ikkje vere møblert.

Vi set stor pris på informasjon om aktuelle bustadar!


Ja, eg har bustad å tilby
/
/ Her skal du skrive inn postnummer, poststed vil automatisk dukke opp hvis du oppgir norsk postnummer.
Kva type husvære kan du tilby?
Opplysningar
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader