• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Stryn mot 2035 - vi treng deg og dine idear

Vi treng deg og dine gode idear til vidare utvikling av Stryn!

Planprogrammet til Stryn kommune sin utviklingsplan 2023-2035

Kommuneplanen sin samfunnsdel

I planprogrammet har kommunestyret gitt sine signal, og no ønskjer vi dine innspel og forslag til korleis arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomførast.

Kva tema ønskjer du AT vi skal ta opp, og kven bør vere med i arbeidet?

Kvar og korleis kan vi lage gode møteplassar for å snakke om framtida og utviklinga vi ønskjer for kommunen vår?

INNSPEL TIL TEMA KOMMUNEN VIL HA SÆRLEG FOKUS PÅ (KAP 3):

Har du innspel til dei tema som står i planprogrammet eller forslag på andre tema?Innspel til medverknad (kap 4.1)

Innspel til kunnskapsgrunnlag og utgreiingsbehov(kap 4.3)
Andre innspel til høyringsutkast i planprogrammet:
Innsendt av
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader