IL Veten

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
IL Veten
6783 Blaksæter
Oddvin Myklebust
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Telefon 90960342
Postadresse 6795 Blaksæter