Naudtelefonar og vakttelefonar

Brann (alarmsentralen) 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113

Legevakt

Legevakt 57 87 69 90 (Stryn)
  116 117

 

Kommunale vakttelefonar

Brann 917 21 631
Veg 917 21 630 (gjeld kun frå 15. nov til 1. april)
Vatn/ kloakk 992 88 620
Vaktmeister 990 91 100

 

Vakttelefonar

Brøytevakt 917 21 630
Veterinærvakt 974 71 266
Viltansvarleg i kommunen 482 30 515
Stryn Ettersøkslag 415 01 389
Barnevern 459 76 206
Heimesjukepleien Stryn 917 21 614
Heimesjukepleien Vikane 917 21 619
Krisesenter 57 74 36 00
Psykiatrigruppa Stryn vakttelefon 992 88 605
Alarmtlf barn og unge 116 111

 

Varsling av feil:

Manglar på vegnettet til kommunen 481 22 311/ 917 91 881
Manglar kommunalt vatn/ avløp 481 22 311/ 917 91 881
Feil på leikeapparat Klatreparken Stryn 481 22 311/ 917 91 881
Feil/ manglar vedr. kommunal skilting 481 22 311/ 917 91 881
Feil/ manglar kommunale kumlokk 481 22 311/ 917 91 881
Feil/ manglar kommunale gatelys Meld feil på gatelys her