Vakttelefonar

Helse

Legevakt 116 117
Legekontor 57 87 69 80
Barnevern 459 76 206
Alarmtlf barn og unge 116 111
Heimesjukepleien Stryn 917 21 614
Heimesjukepleien Vikane 917 21 619
Krisesenter 57 74 36 00

 

Teknisk

Brannvakt 917 21 631
Brøytevakt 917 21 630
Politiet 02800
Viltvakt 415 01 389
Vatn og avløp 992 88 620
Veterinærvakt 974 71 266