Viktig melding

Nytt frå kommunen

  • 19.02.2019 Loen vassverk
    På grunn av leidningsarbeid blir vatnet frå Loen vassverk driftsklora inntil vidare.
  • 16.02.2019 Fasttelefonen er no tilbake
    på Nordsida skule, Vikane skule, Vikane omsorgssenter, Rand skule og Utvik barnehage. Kabelbrotet er reparert.
  • 13.02.2019 Stryn kommune ønskjer anbud på lokale
    Stryn kommune ønskjer anbud på undervisningslokale til Stryn vaksenopplæring. Sjå kunngjering på Doffin. Stryn...