Hovedportal

Tenester

Stryn mot 2035

Vi skal skape framtida til Stryn kommune i fellesskap og vil gjerne ha innspel frå deg!

Klikk her for å delta på spørjeundersøkinga
 

Har du innspel? Frist for å sende inn: 30. april
Fyll ut skjemaet og send inn

Vil du vere med å påverke?

Følg med på kva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Sei meininga di om planar, følg med på prosjekt og saker som er viktige for deg.

Stor anleggsaktivitet i Loen

Prosjektet er eit samarbeid mellom kommunen og Vestland fylkeskommune. Fylkeskommunen står for bygging av gang- og sykkelvegen (GSV) frå Loen Skylift til Solvik, og Stryn kommune står for bygging av ny kommunal tilkomstveg frå Solvik til Leitekvia, samt bygging av vegar og infrastruktur til Solvik bustadfelt.

Siste nytt