Leige av torgplass ved Per Bolstad plass

Retningslinjene for utleige av plassen er endå ikkje klare. 

Dersom du ønskjer å leige torgplass ved Per Bolstad plass, må du ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 57 87 47 00 for å reservere plass.

Treng du tilgong til straum, kan dette avtalast med Servicekontoret.

Prisar:

Plass Størrelse Pris pr. dag
Stor bilplass 2 felt á 4,5 x 6 m kr. 200,-
Liten bilplass 1 felt 4,5 x 6 m Kr. 100,-
Bordplass 1/2 felt 4,5 x 3 m Kr.  50,-
Felt 4,5 x 6 m Kr. 100,-


Kart over torgplassar: