Leige av torgplass ved Per Bolstad plass

Retningslinjene for utleige av plassen er endå ikkje klare (9. mai 2019). 

Leige av torgplass i tidsrommet f.o.m. november 2018 t.o.m. 9. mai 2019:

 

November 2018 Ikkje mogleg å leige torgplass p.g.a anleggsarbeid/fjerning av dekke
Desember 2018 Kan vere mogleg å leige, men kan risikere at dekket er dårleg å stå på etter at hellene er teke vekk
1. januar t.o.m. 9. mai 2019 Det er ikkje mogleg å leige torgplass i tidsrommet 1. januar til og med 9. mai p.g.a. anleggsarbeid

 

Dersom du ønskjer å leige torgplass ved Per Bolstad plass, må du ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 57 87 47 00 for å reservere plass.

Treng du tilgong til straum, kan dette avtalast med Servicekontoret.

Prisar:

Plass Størrelse Pris pr. dag
Stor bilplass 2 felt á 4,5 x 6 m kr. 200,-
Liten bilplass 1 felt 4,5 x 6 m Kr. 100,-
Bordplass 1/2 felt 4,5 x 3 m Kr.  50,-
Felt 4,5 x 6 m Kr. 100,-


Kart over torgplassar:

Klikk for stort bilete