Prisar og avgifter i Stryn kommune

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.

Her finn du oversikt over gjeldande prisar. Prisane er inkludert moms i dei tilfella dette er aktuelt. 

Barnehage og skule

Helse, sosial og omsorg

 

Kultur, idrett og fritid

 

Teknisk, plan og byggesak

 

Næring, landbruk og miljø

Andre tenester