Gebyrliste Stryn kommune

Dei kommunale gebyra blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå årsskiftet.

Gebyrliste alle tenester

Helse og sosial

Barnehage

Skule

Kultur

Samfunnsutvikling
Gebyrregulativ for tenester etter plan- og bygningslova (PDF, 117 kB)

Landbruk

Prisane er inkludert moms i dei tilfella dette er aktuelt.

Andre tenester