For tilsette

Denne sida er for kommunalt tilsette. Her ligg snarvegar til:

"Vi er det beste laget", helsing frå kommunedirektøren fredag 27.mars (PDF, 342 kB)

Informasjon til tilsette i høve omdisponering, avtalt ferie og ending av lovverk (PDF, 557 kB)

Kommunedirektøren seier god helg til alle tilsette fredag 20.mars (PDF, 242 kB)

Informasjon til leiarane, tillitsvalde og verneombod i Stryn kommune (PDF, 317 kB)

Informasjon til leiarar og tilsette i Stryn kommune om Koronavirus (PDF, 426 kB)

Kommunedirektøren informerer (PDF, 294 kB)


Min arbeidsplan
 

Kvalitetslosen (Compilo)
 

Les kommunal epost
 

Visma Enterprise (Webmodular)
 

Gløymt passord