For tilsette

Denne sida er for kommunalt tilsette. 

Her ligg snarvegar til:

Min arbeidsplan

Compilo (Kvalitetslosen)

Les kommunal epost

Intranett

Interne søknadsskjema gå til:
Interne skjema for tilsette i kommunen

Visma Enterprise Plus

Gløymt passord