For tilsette

Denne sida er for kommunalt tilsette. 

Handtering av koronaviruset på arbeidsplassen (PDF, 470 kB)

"Lag ei god påske - det fortener du og dine no" helsing frå kommunedirektøren (PDF, 329 kB)

"Vi er det beste laget", helsing frå kommunedirektøren fredag 27. mars (PDF, 342 kB)

Informasjon til tilsette i høve omdisponering, avtalt ferie og ending av lovverk (PDF, 557 kB)

Kommunedirektøren seier god helg til alle tilsette fredag 20.mars (PDF, 242 kB)

Informasjon til leiarane, tillitsvalde og verneombod i Stryn kommune (PDF, 317 kB)

Informasjon til leiarar og tilsette i Stryn kommune om Koronavirus (PDF, 426 kB)

Kommunedirektøren informerer (PDF, 294 kB)


Her ligg snarvegar til:

Min arbeidsplan

Kvalitetslosen (Compilo)

Les kommunal epost

Visma Enterprise (Webmodular)

Gløymt passord