For tilsette

Denne sida er for kommunalt tilsette. 

Informasjon til tilsette i helse- og omsorgstenestene i Stryn kommune 8.10.20 (PDF, 457 kB)

Handtering av koronaviruset på arbeidsplassen 15.04.20 (PDF, 470 kB)

Informasjon til leiarane, tillitsvalde og verneombod i Stryn kommune 17.03.20 (PDF, 317 kB)

Informasjon til leiarar og tilsette i Stryn kommune om Koronavirus 16.03.20 (PDF, 426 kB)

Informasjon til tilsette i høve omdisponering, avtalt ferie og ending av lovverk 16.03.20 (PDF, 557 kB)


Telefonreglement


Her ligg snarvegar til:

Min arbeidsplan

Kvalitetslosen (Compilo)

Les kommunal epost

Visma Enterprise (Webmodular)

Gløymt passord