For tilsette

Denne sida er for kommunalt tilsette. 

Informasjon til tilsette i helse- og omsorgstenestene i Stryn kommune (PDF, 491 kB)

Handtering av koronaviruset på arbeidsplassen (PDF, 470 kB)

Informasjon til tilsette i høve omdisponering, avtalt ferie og ending av lovverk (PDF, 557 kB)

Informasjon til leiarane, tillitsvalde og verneombod i Stryn kommune (PDF, 317 kB)

Informasjon til leiarar og tilsette i Stryn kommune om Koronavirus (PDF, 426 kB)

Telefonreglement


Her ligg snarvegar til:

Min arbeidsplan

Kvalitetslosen (Compilo)

Les kommunal epost

Visma Enterprise (Webmodular)

Gløymt passord