To friluftsskular i Stryn

I år arrangerer Fjordane Friluftsråd to friluftsskular i Stryn! Det blir på Utvikfjellet i juni og på Nordsida i august.

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi har ein flott natur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Tidsmessige og praktiske rammer

Friluftsskulen er eit dagstilbod for born og unge i kommunen og vil foregå i ulike naturmiljø. Friluftsskulen har gjennomgåande tre hovudtema: rettar og pliktar som er nedfelt i allemannsretten. Vidare er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass på land og på sjøen, og korleis ein finn, lagar og ter seg på ein raste- og leirplass.

Aktivitetane startar kl 9 og sluttar kl 15 den fyrste dagen.
Dag to startar vi kl 9 og overnattar til dag tre.
Dag tre avsluttar vi kl 15. 
Det er frivillig om ein ynskjer å overnatte.

Friluftsskulen i har plass til 20 deltakarar. Stort sett vil vi vere samla, men ved enkelte høve vil vi dele deltakarane i mindre grupper.

 

Påmelding her:

 Stryn 1: Utvikfjellet 24.-26. juni: https://fjordanefriluftsrad.hoopla.no/event/3893634073

Stryn 2: Stryn/Nordsida 6.-8. august: https://fjordanefriluftsrad.hoopla.no/event/2588484785