Strynehallen stengd 6. mai til 31. august

I samband med renovering av lys og golv, vert hallen stengd for trening/ aktivitet f.o.m. 6. mai t.o.m. 31. august. 

Dersom arbeidet blir ferdig før 31. august, vil kommunen sende ut melding til brukarane.

 

Edvard Nordang
avdelingsleiar kultur

Tlf 57 87 47 76 / Mob 90 83 18 17

edvard.nordang@stryn.kommune.no

12. juni skjer det i kulturhuset kl. 11.30 og 15.30. Og det handlar om framtida til alle som bur i kommunen vår. Nemleg å bruke teknologi til å gjere livet heime godt, forutsigbart og enkelt. Og det skal handle om teknologi som gjer kommunale omsorgstenester betre, tryggare og gjev større meistring og sosial deltaking.

Vallistene for kommunestyrevalet er no godkjende

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Alle er hjarteleg velkomne til opning av Olden Cruise Park kl. 14.00 onsdag 22. mai. Det blir underhaldning, taler, kaffi og kaker.

I samband med bygginga av ny Blaksettunnel vert fylkesveg 698 stengd ved Robjørgane måndag til torsdag i desse tidsromma:

  • 09.00-12:00
  • 13.00-15:00
  • 17.30-21:00
  • Stengingane vert tilpassa lokale bussruter.

Øvrige trafikantar må halde oppsette tider. Stengingane varer t. o. m. veke 27 (til og med torsdag 4. juli).

Stryn kommunestyre vedtok 14. mai åtferdsreglar for bevaring av kulturlandskapet på Breng. Reglane skal hindre ulemper for grunneigarane sin bruk av området og fremje naturvennleg friluftsliv til glede for alle. Overnatting på Breng er no forbode.

Innanbygds jegerar, busette i «gamle Stryn» (1965) kan søkje på villreinjakt i Stryn Fjellstyre sitt område i Ottadalen.

Send skriftleg søknad til Stryn Fjellstyre, Tonninggata 4, 6783 Stryn.

Søknadsfrist: 15. juni 2019.

Då er kontrakt signert med entreprenør Aurstad på prosjektet Fornying av Dam Holevatn. Arbeida startar omgåande og vil pågå heile sesongen.

 

Dei siste dagane har fleire fruktprodusentar i landet meldt om problem på grunn av det kalde veret. Så langt har vi ikkje fått melding om skade i vårt område. Ordninga som hjalp mange av bøndene i fjor som var ramma av tørke, gjeld også ved andre klimaskader. Landbruksdirektoratet oppfordrar difor bønder som opplever frostskader om å dokumentere skadene og kontakte kommunen så raskt som muleg. 

Det blir kommunestyremøte i Tingsalen, Stryn kulturhus, kl. 12.00 tysdag 14. mai.