UKM for Stryn og Hornindal 9. februar

Har du hugsa å melde deg på til UKM (ung kultur møtast)? Meld deg på før 18. januar til forestillinga i Stryn kulturhus laurdag 9. februar.

Har du eit talent du gjerne vil dele med andre? UKM er ikkje berre for dei som syng eller spelar eit instrument - uansett kva form for kunst du driv med kan du bli med! UKM er ein møteplass for ungdom og kultur, der ungdom skapar noko saman. 

Meld deg på her www.ukm.no

UKM på facebook


På UKM kan du delta med alle kulturuttrykk. Har du ein hobby? Då kan du delta! Du kan også delta bak scena eller som arrangør.

Utvelginga til juryen skjer på grunnlag av:

  • Originalitet
  • Kreativitet
  • Publikumskontakt
  • Kvalitet

Vi håpar så mange som muleg vil melde seg på og ønskjer publikum frå Hornindal og Stryn, ja kanskje endå lenger vekke, velkomen til forestillinga og kunstutstillinga som står i foajeen i kulturhuset laurdag 9. februar.

Kyrkjekontora i Stryn ligg i 2. etg i Rognehaugen 11 (tidlegare helsestasjonen). 

Kyrkjekontoret har fylgjande treffetid/ opningstid:

Måndag, onsdag, torsdag og fredag: 9- 15

Tysdag 10 - 15

Telefon: 57 87 61 80.

E-post: kyrkja@stryn.kommune.no

Stryn kyrkjelege fellesråd

Stryn kommune er ein av 6 kommunar som vart med i ei forsøksordninga med catskiing som vart opna for i 2017. Stryn kommune skal gjennomføre forsøket i Stryn Sommerski sitt alpinområde på Tystigen fram til 2024.

Mål for planarbeidet er å gje rom for utviding av industriarealet for verksemder på Vikaleirane i Stryn. Dette blir gjort i samsvar med godkjent kommunedelplan for Langeset - Stryn - Storesunde.

Stryn kommune har motteke varsel  snøskredfare i faregrad 4 - Stor snøskredfare.

Som ordførar er eg glad for at Stryn kommune har inngått avtale med Gode Vegar AS for felles arbeid om vegprosjekt i kommunen. Vi har no inngått avtale for 2019, der vi også har lagt inn planlagt støtte for 2020 og 2021.

Det skal leggast til rette for fritidstomter med vegar, friluftsområde og skiløyper for Tindegrenda Stryn. Dette er eit privat planframlegg som ikkje er utarbeidd av Stryn kommune. Frist for å sende inn merknader er 10. februar 2019.

Telefonen til biblioteket er dessverre ute av drift. Du kan nå biblioteket på telefon: 57 87 48 82 evt. 915 56 556.

7-kloppemyrhytta

Dagsturhytta er på plass på Kloppemyra ovanfor Vik i Stryn. Frå parkeringsplassen på Tonningsøyra går den merka stien langs Vikaelva heilt opp til Kloppemyra. Dagsturhytta ligg ca. 250 moh.
 

 

Frå 1. januar 2019 er helsesjukepleiar den nye tittelen for helsesøster, ein ny tittel med same kompetanse.

Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur som kom inn etter 11. desember vil ikkje bli handsama før i første kvartal 2019.

Fylkesmannen har avslutta utbetalingane for 2018.