Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Det blir ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 21. august kl. 12.00, i Stryn kulturhus.

Oppdaterte stengjetider for Blaksettunnelane, gjeld til 14. oktober:

Måndag-torsdag:

  • 09.00-12:00

  • 13.00-15:00

  • 17.30-21:00

    Vegen kan bli stengt inntil 15 minutt alle dagar.

Manntalet for Stryn kommune er lagt ut til offentleg ettersyn fram til og med valdagen 9. september.

Manntalet er lagt ut til ettersyn på desse stadane:

  • Kommunesenteret, Tonningsgata 4
  • Stryn bibliotek, Hegrevegen 1

Visste du at Stryn kommune har kartlagd og verdsett 317 friluftslivsområde i kommunen? Kartlegginga har resultert i eit kart som du finn på www.naturbase.no 

Her finn du forklaring til korleis du nyttar basen.

Kartet er ikkje eit turkart, men skal primært nyttast som eit verktøy og kunnskapsgrunnlag i den offentlege planlegginga og forvaltinga.
Vi håpar likevel at også innbyggjarar, tilreisande, lag og organisasjonar kan finne kartet nyttig.

Du kan no søkje Stryn kommune om driftstilskot, med atterhald om at det vert sett av midlar i budsjettet for 2020.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Ei eventuell tildeling vert vinteren 2020.

Søknadsskjema Turløyper og anlegg - tilskot til drift

Turløyper og anlegg - nye retningsliner for søknad (PDF, 411 kB)

 

 

Måndag 12. august og til og med 6. september 2019 er den ordinære førehandsrøysteperioden. I denne perioden kan du røyste i det førehandsrøystelokalet du ønskjer, i heile landet.

Finn vallokale i kommunen du bur i her

I Stryn kan du førehandsrøyste i Kommunesenteret, Tonningsgata 4.

Måndag til fredag kl 09.00 – 15.00

Torsdag 22. og 29 august og 5. september kl 09.00 – 18.00

På Stryn vidaregåande skule onsdag 4. september kl 10.30 – 13.00

Ta med valkort og legitimasjon.

Les meir om røysting og opningstider i Stryn kommune

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane i samband med skulestart.

Hugs at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober.

Adressenummer på nokre vegar ligg no i kommunekart tilgjengeleg for innsyn. Du kan gå inn og sjå kva veg du er tilknytt og kva adressenummer du er tildelt. Du kan og sjå om det er rett tal adresser på bustaden/ eigedomen.

Stryn kommune brukar UMS varslingsløysing levert av Everybrigde Company