Riksveg 15 over Strynefjellet, informasjon frå Statens vegvesen

På nettsida til Statens vegvesen kan du følgje planlegginga av ny tunnel over Strynefjellet. Utgreiinga skal gje ei brei fagleg vurdering av interesser knytt til transportsystemet over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger.

Målet for arbeidet med konseptvalutgreiinga (KVU) har vore:

  • Å kartlegge behov knytt til transportsystemet i korridoren over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger. Transportsystemet for denne korridoren vil samtidig verte halde opp mot andre aktuelle aust-vest-samband for den trafikken det gjeld (E39 + E16/rv. 5–rv. 7, E134 o.a.).

  • Å avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren.

  • Å vurdere grad av måloppnåing for dei ulike konsepta.

  • Å gjere greie for transportmessige og samfunnsøkonomiske verknader av dei ulike konsepta.
     

Informasjon frå Statens vegvesen

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnadar.

Stryn kommune ønskjer forslag til kandidatar som fortener Kulturprisen eller Ungdommens kulturstipend for 2022.

KIB-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi og skal bidra til auka mestring av belastning knytta til helse, arbeids- og privatliv. Kurset er utarbeidd for deg som er over 20 år, og som er i ein vanskeleg periode i livet. Oppstart torsdag 27. oktober kl. 17.00 – 19:30 i Eid rådhus på Nordfjordeid.

Torsdag 15. september er det søknadsfrist for mange ulike tilskotsordningar som frivillige lag og organisasjonar kan søkje på.

Legekontora i Stryn og Vikane er stengde onsdag 28. og torsdag 29. september på grunn av kurs.

Årets brannvernveke er frå 19. - 25. september. Det blir open dag på brannstasjonar over heile landet, i Stryn er du velkomen på brannstasjonen laurdag 24. september mellom kl. 11.00 og 14.00.

Kommunebarometeret (KB) er ei måling som blir publisert av Kommunal Rapport kvart år. Her blir kommunane rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorar.

Onsdag 21. september kl 18.00 markerer Hukommelsesteamet i Stryn den internasjonale Alzheimerdagen i Stryn kulturhus.

 

Følg med på kva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Torsdag 15. september er det møte i Stryn kommunestyre. Møtet blir i Tingsalen, Stryn kulturhus frå kl 11.00.

Søknadsfrist for særskilde kulturtiltak er 15. september.