Oversikt over cruisebåtar i indre Nordfjord denne sommaren

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

OldenLoen er ein av norges mest populære cruisedestinasjonar med ca. 100 anløp av cruisebåtar kvart år.

 

Cruiseliste 2019

Analysen av vassprøvene som vart tekne søndag ettermiddag viser så langt ingen spor av ureining.

Viser til artikkel om kokepåbod for Stryn sentrum og desse områda rundt: Hogane, Kreklingen, Stegane, Bøabakkane og Tonningsbakkane.

Vassprøver vart leverte til analyse søndag kveld (14.07.19). Analyseresultatet er forventa å vere klart om lag kl. 18.00 i kveld. Ny melding vert sendt ut når resultatet av analysen er klart. Kokepåbodet gjeld fram til ny informasjon kjem.

English: Test results of the drinking water are expected at about 18:00 tonight. Until the results are ready, the drinking water must be boiled.

Stryn vassverk har innført kokevarsel for Stryn sentrum og desse områda rundt:  Hogane, Kreklingen, Stegane, Bøabakkane og Tonningsbakkane. Kokevarselet gjeld til det vert gitt ny beskjed

 

Stryn vassverk har starta med kloring av drikkevatnet. Det er sendt ut SMS til abonnentar som er omfatta av kokevarselet. Årsaka til at ein må koke vatnet er ein lekkasje på leidningsnettet. Lekkasjen er tetta og vatnet er skrudd på att.

 

English: Due to a problem with the water supply in the center of Stryn, the drinking water must be boiled before drinking. A new message will be given when the problem i solved.

 

Oppdatering 15.07.19: Vassprøver vart leverte til analyse søndag kveld (14.07.19). Analyseresultatet er forventa å vere klart om lag kl. 18.00 i kveld. Ny melding vert sendt ut når resultatet av analysen er klart. Kokepåbodet gjeld fram til ny informasjon kjem.

Arbeidet med områderegulering av Stryn sentrum går no inn i ei ny fase. 3RW arkitekter frå Bergen har fått tildelt oppdraget med å gjennomføre planarbeidet, og dei er igang med å samle informasjon og grunnlagsdata for arbeidet.

Kamilla har opa dør kvar tysdag frå 14.30 til 20.00 i andre etasje på Stryn Helsesenter. Tilbodet er for deg som er ungdom, det er gratis og du treng ikkje å avtale time på førehand. Her kan du få råd om psykiske og sosiale problem, spiseforstyrrelsar, rus eller andre problem som påverkar helsa di. Får du hjelp tidleg, er sjansen større for at du blir betre, så ikkje nøl med å ta kontakt. Kontoret blir stengt i veke 31-34 pga ferie.

Førstehjelp er kjempeviktig og kan i mange tilfelle redde liv. På 113.no finn du informasjon og oversikt over alt innan livreddande førstehjelp. Men er du i tvil, nøl aldri med å ringje 113.

Konsultasjonsteamet kan gje råd til fagfolk og privatpersonar som er bekymra for at ein person kan vere utsett for overgrep.

For å fullføre sikringsarbeida ved det nye tunnelpåhogget på Blaksettunnelen godt nok, både for dei som jobbar på anlegget og trafikantane, tek ikkje anlegget ferie som planlagt, men vil jobbe også i veke 28 (8. t.o.m. 11. juli) og veke 30 (22. t.o.m. 25. juli).

I samband med bygginga av ny Blaksettunnel vert fylkesveg 698 stengd ved Robjørgane måndag til torsdag i desse tidsromma:

  • 09.00-12:00
  • 13.00-15:00
  • 17.30-21:00
     

    Vegen blir open for fri ferdsel frå torsdag kveld og fram til måndag.

    – Trafikantane må bu seg på at stengingar av dette omfanget vil vare utover hausten, også etter at tunneldrivinga startar i veke 31, seier prosjektleiar Øystein Tytingvåg.

 

I handlingsdel med økonomiplan (2019) vart det vedteke å lage ein kommunedelplan for avløp og overvatn. Planen har status som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova. I samband med oppstart blir planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.07.19 – 10.09.19 på Servicekontoret til Stryn kommune i Tonningsgata 4.

Brannsjefen i Stryn kommune viser til brann og eksplosjonsvernlova, og informerer om at det er utarbeida forslag til ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.