Stryn kommune vil denne veka (veke 46) sende ut varsel om avlesing av vassmålar på SMS. Du kan svare på meldinga ved å legge inn målarstand og trykke send. Etter innmeldt målarstand vil du få ei melding tilbake.

Den nye gravplassen ved Nordsida kyrkje er no ferdig opparbeid med gravfelt til 246 graver og urnelund med plass til 30 urner. Vinsrygg maskin har vore hovedentreprenør og stått for det meste av arbeidet. Dei har hatt med seg Anleggsgartnar Sandal som blant anna har mura den tosidige muren mot vegen.

Samtidig med bygging av gravplassen, har Vinsrygg maskin bygd ei kjellarbod med betongplate på ved enden av kyrkja, for framtidig HC-toalett til kyrkja.  

Signing av gravplassen er planlagt til våren.

No kan du møte andre pårørande ilag med fagfolk for ein helsefremmande dialog. Torsdag 21. november er temaet for Møteplass Å leve med det som ikkje går over. Møteplass blir arrangert på Eid. 

 

Vi har starta arbeid med ny kommunedelplan for helse, sosial og omsorg. I arbeidet med planen ynskjer vi å få innspel frå deg som er innbyggjar i kommunen.

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Det som ligg føre her er rådmannen sitt framlegg til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 og budsjett  for 2020.

Lyst på litt frisk luft etter jobb? Ta med ein kollega eller venn, og bli med på felles trening utandørs. Vi møter på brua i enden av Vikavegen. 

Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.

Har du gamle tankar du vil bli kvitt? Ta kontakt med Møre Miljøsanering AS.

Stryn kommune og Kartverket har reist namnesak på fleire stadnamn etter § 8 i lov om stadnamn for å få avklart rett skriftleg skrivemåte for offentleg bruk. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd er det i tillegg til primærnamnet reist sak på avleidde namneformer.

Kommunane Stryn og Gloppen samarbeider om heimebasert tiltak i barnevernet. Gloppen kommune er vertskommune for samarbeidet.

Det er ledig 100% vikariat som miljøterapeut i perioden 01.01.2020 - 31.03.2021.