Sommarjobb for ungdom

23 plassar, arbeid i 3 veker, alder 16 til 23 år. Søknadsfrist 29. mars 2019.

Prioriterte søkjarar:

  • Søkjarar som ikkje har hatt sommarjobb gjennom den kommunale ordninga tidlegare
     
  • Du må bu i Stryn kommune

 

Les meir om stillingane og søk her

Er du mjølkebonde med interesse for foredling? Eller har du interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri? Bli med på ystekurs 8. april i Førde eller 9. april på Nordfjordeid. Det er same program begge kursdagane. Påmeldingsfrist er 1. april.

Kommunedelplanen for Oppstryn er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 19. mars til 10. mai.

Aaland Arkitektkontor AS har, på vegne av Moldreim Skifer AS, starta opp planarbeid del 2 for utviding av eksisterande masseuttak på Moldreim i Utvik. 

Framlegg til åtferdsreglar (ferdselsrestriksjonar) etter friluftslova §15, for Breng i Lodalen, ligg ute til offentleg høyring i perioden frå 15. mars til 15. april 2019.

Lurer du på noko om nasjonalparken, har du planar om endring av stølshus eller anna du treng dispensajon til frå vernereglane? Torsdag 21. mars kjem Maria C. Knagenhjelm til Stryn.

Stryn kommune arrangerer ope informasjonsmøte om tilretteleggingstiltak for bruk av Lodalen. I Loen bygdehus, Loen tysdag 19. mars. kl. 19-00 – 21.00.

 

Framlegg til åtferdsreglar (ferdselsrestriksjonar) for Breng i Lodalen

Alle barn som har rett på barnehageplass vil få plass, men først etter 26. mars kan vi fastsette kva barnehage dei vil få plass i.

Har du helseplager? Bli med på samlingar om mestringsmedisin. Du får verktøy for å mestre plager og sjukdom og vite kva som byggjer helse.

 

Du kan søkje om midlar for å gjere Sogn og Fjordane smartare, tryggare og grønare. Konkrete, handlingsretta tiltak, haldningsskapande arbeid og klimatiltak vert prioritert.

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Stryn kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar: Ordinære kulturmidlar/ driftstilskot og særskilde tiltak.