Stryn Helsesenter

På grunn av upårekna hendingar er det svært få legar på legekontoret for tida. Det blir derfor ein del lengre ventetid for å få time enn vanleg.

Det kjem to nye legar 10. september, så i løpet av tre veker blir ventetidene som normalt.

Måndag - fredag 09.00-15.00 ring 57 87 69 80. Ved akuttsituasjon ring 116 117.

Stryn Helsesenter

Søknad om løyve til å byggje nye Utvik kraftverk i Stryn kommune. 

Vi vil minne om at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober i heile kommunen.

 

Stryn kommune har i dag, fredag 17. august, overteke prosjekt vassforsyning til Blakset/Ulvedal.

Etter problema i sommar, med dårleg toalettkapasitet i Olden, etablerer Stryn kommune ei containerløysing plassert mellom tenderkaia og Olden sentrum.

Stryn kommune har no inngått avtale med Kveen AS om å forsterke vassforsyninga mellom Loen og Stryn. Prosjektet startar opp 1. september og blir ferdigstilt før jul.

Søknadsfrist for særskilde kulturtiltak er 15. september. 

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane i samband med skulestart.

Skuleåret 2018-2019 startar måndag 20. august. Haustferien blir 8.-12. oktober (veke 41).

Grunna funn av koliformbakterie i vassprøver i Loen blir vatnet no driftsklora. Meir informasjon vil kome etter resultat frå nye prøver.

Stryn kommune ser no på midlertidige løysingar for resten av årets turistsesong, og er i forhandlingar med potensielle leverandørar for å avhjelpe situasjonen i Olden, når det gjeld toalett og renovasjon.