Resultat kommunestyrevalet i Stryn kommune

9. september vart det valt nytt kommunestyre i Stryn. Valdeltakinga var på 63,76%. Fordeling av røystene for kvart parti var: 

Senterpartiet 1170 røyster, 9 representantar i kommunestyret

Høgre 1081 røyster, 8 representantar i kommunestyret

Arbeiderpartiet 504 røyster, 4 representantar i kommunestyret

Venstre 235 røyster, 2 representantar i kommunestyret

Kristeleg Folkeparti 165 røyster, 1 representant i kommunestyret

Framstegspartiet 103 røyster, 1 representant i kommunestyret

Raudt 84 røyster

SV 66 røyster

Partiet de kristne 37 røyster

Her kan du sjå kven som vart innvalde:

Faste medlemmar i nytt kommunestyre (PDF, 85 kB)

 

Representantar med to stjerner ** er faste, dei med ei stjerne * er vara.

Stryn brannvesen inviterer små og store til open dag laurdag 28. september mellom kl. 11.00 og 14.00. 

Stryn kommune ønskjer forslag til kandidatar som fortener Ungdommens kulturstipend for 2019. Driv du med idrett, musikk, dans, litteratur eller andre ting som femner kulturomgrepet, kan du søkje sjølv, eller sende inn forslag til kandidat.

 

Vil du lære å snakke betre norsk? Eller vil du som snakkar norsk frå før bli kjent med nye menneske og nye kulturar?

 

Bli med på badevaktkurs i Stryn symjehall. Det blir arrangert torsdag 19. september og torsdag 3. oktober kl. 19.00 i kulturhuset.

Meld deg på til kjell.solheim@stryn.kommune.no

evt. på tlf 57 87 47 52. 

Aldersgrense 18 år.

 

Bli med på møte i Stryn kulturhus onsdag 25. september kl. 19.00-21.00. Vi er opne for innspel og gode idear til utforming av Stryn sentrum. Fortetting av sentrumsområdet og kvar detaljhandelen skal vere i framtida, er kanskje nokre av dei viktige spørsmåla i planarbeidet.

Alle er velkomne - vi håpar at flest muleg engasjerer seg.

 

Regionalt miljøprogram, med høve til m.a. å søkje om tilskot til bratt areal, har søknadsfrist 15. oktober. Det er mange endringar i denne ordninga i år.

Det blir redningsøving på Lovatnet tysdag 17. september frå kl. 16.00 - 21.00. Alle redningsetatane blir til stades, brann, helse, politi, dykkarar, Røde Kors og redningshelikopter.

 

Eit leseombod les høgt for den som ikkje kan lese sjølv. Men det å vere eit leseombod er også mykje meir. Du er ein historieforteljar og gledesspreiar, eit lyspunkt i kvardagen og den som tek med lyttaren ut i verda.

 

Stryn kommunestyre har godkjent ovanfornemnde reguleringsplan.

Kulturminnedagene vert markert på Stryn bibliotek 7.-15. september 2019 med tema «fremtidens kulturarv».